Angliýanyň “Premier ligasynda” “Lester Siti” bilen “West Bromwiç” duşuşygynda ýer eýeleri 3-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Duşuşygyň 60-njy minutda ýer eýeleriniň tälimçisi Brendan Rojers esasy düzümde başlan Wesli Fofanany oýundan çykardy. Ýerine Mark Olbraýton meýdança girdi. Fofananyň oýundan çykmagy ýurtda köpleriň üns merkezinde boldy. Tälimçi oýundan soňky metbugat ýygnanyşygynda: “Fofana agyz bekleýär. Onuň oýundan çykyp, bir zatlar iýmegini isledim. Futbolçylaryň ynançlaryna hormat goýýaryn” diýip, gürrüň berdi.