Iki hepde mundan ozal, “Bawariýanyň” tälimçisi Hans Diter-Flik geljek möwsümde wezipesini dowam etdirmekçi däldigini aýdypdy. Dessine täze tälimçiniň gözlegine çykan “Bawariýa” ahyry gözlegini tapdy. “Bundesliganyň” iň uly klubuna geljek möwsümden başlap, Ýulian Nagelsmann tälim berer. 33 ýaşyndaky tälimçi 2019-njy ýyldan bäri “Leipsig” toparyna tälim berýärdi. Ondan öňem “Hoffenhaýmyň” tälimçisi wezipesinde işlän Nagelsmann iki klub bilen şowly netijeler gazandy. Nagelsmannyň ady “Tottenham” topary bilen hem agzalýardy.

“Bawariýa” toparynyň Nagelsmannyň öweztölegi hökmünde “Leipsig” klubuna azyndan 30 million ýewro bermegine garaşylýar. Ýaş tälimçiniň täze topary bilen baglanyşjak şertnamasyndaky jikme-jiklikler häzirlikçe belli däl.