10–16-njy maý aralygynda «Aşgabat» kinoteatrynda Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan türkmen filmleriniň görkezilişi guralar. Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli görkeziliş üçin 11 film saýlanyp alyndy.

Tomaşaçylar şol günlerde türkmen kinematografiýasynyň altyn hazyna giren «Ilkinji synag», «Ýuwaş gelin», «Galkynyş», «Ajaýyp», «Durmuş kyssalary», «Gyzykly gezelenç», «Kämillige ýol», «Ýaş köňülleriň ganaty», «Bagt guşy», «Tüweleýiň mekany bolmaz», «Gumly gelniň aýdymy» filmlerine tomaşa edip bilerler.