Ispaniýanyň çempionaty “La Ligada” 31-nji tapgyryň galdyrylan oýnunda “Barselona” öz meýdançasynda “Granadany” kabul etdi. Duşuşyk ýer eýeleriniň artykmaçlygynda geçse-de, bu hasap babatda beýle bolmady. 23-nji minutda Lionel Messiniň goly bilen öňe saýlanan katalonlar 2-nji ýarymda derwezelerine 2 gol goýberdi. Ilki 63-nji minutda Darwin Makis hasaby deňlese, soňra 79-njy minutda Horge Molina myhmanlary öňe çykardy. Şeýlelikde, garaşylmadyk ýagdaýda “Granada” 2-1 hasabynda ýeňiş gazandy. “Barselona” taryhynda ilkinji gezek öz meýdançasynda “Granadadan” 2-1 hasabynda asgyn geldi. Bu ýeňlişden soň “Barselona” lider bolmak mümkinçiligini elden giderdi we 3-nji orunda galdy. Ýewropa ligasyna gatnaşmakçy bolýan “Granada” utugyny 48-e çykaryp, 8-nji basgançakdaky ornuny saklamagy başardy.