Fran­si­ýa­nyň 1793-nji ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan dün­ýä bel­li «Luwr» mu­ze­ýi­ne il­kin­ji ge­zek ze­nan ýol­baş­çy bel­len­di. Lo­rans de Kars 2021-nji ýy­lyň 1-nji sent­ýab­ryn­dan bu mu­ze­ýiň tä­ze di­rek­to­ry we­zi­pe­si­ne gi­ri­şer. Fran­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Em­ma­nu­el Mak­ron ýur­duň me­de­ni­ýet mi­nist­ri Baş­lo­-Narken Roz­liniň tek­li­bi bi­len Lo­rans de Karsy «Luwr» mu­ze­ýi­niň di­rek­to­ry we­zi­pe­si­ne bel­le­di. Mu­ze­ýiň tä­ze di­rek­to­ry sungat taryhy boýunça hü­när­me­n­dir. Ol 2014-nji ýyl­da […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş