Birleşen Patyşalygyň hökümet ýolbaşçysy Boris Jonsonyň nikalaşmak dabarasy geçirildi. Westminster Kafedralynda geçirilen dabarada Jonsonyň Karri Saýmonds bilen nikasy gyýyldy. Nika dabarasyna toýuň sebäpkärleriniň maşgala agzalary we ýakyn dostlary gatnaşdy. Metbugata berlen suraty AP (The Associated Press) agentligi ýaýratdy.