Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Ýakynda Kaliforniýa ştatynyň Anahaým şäherindäki “The Disneyland Resort” dynç alyş-güýmenje merkezinde bökýän “Möý adam” ýerleşdirildi. Robot “möý adam” bir binadan beýleki binanyň üstüne  böküp bilýär. Adamsypat robot dürli sensorlar bilen üpjün edilip, bu sensorlar onuň howpsuz ýagdaýda bökmegine mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, “The Disneyland Resort”-da “Web Slingers” atly kerepli köşk peýda boldy.