Es­to­ni­ýa­nyň hö­kü­me­ti or­ta bi­li­mi 2035-nji ýyl­dan gi­jä gal­man Es­to­ni­ýa­nyň döw­let di­li­ne ge­çir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Mek­dep bi­li­mi­niň es­ton di­lin­de be­ril­me­gi ça­ga­la­ryň we ýaş­la­ryň Es­to­ni­ýa­nyň me­de­ni gi­ňiş­li­gi­ne ara­laş­ma­gy­na müm­kin­çi­lik be­rer. Mu­nuň üçin ýur­duň Bi­lim we ylym mi­nistr­li­gi de­giş­li me­ýil­na­ma­ny taý­ýar­la­ýar. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de gel­jek­ki 15 ýy­lyň do­wa­myn­da or­ta mek­dep­le­re es­ton di­li do­ly or­naş­dy­ry­lar. Esa­sy mek­dep we gim­na­zi­ýa ba­ra­da­ky ka­nun […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş