Ýewropa çempionatynda 3-nji günüň duşuşyklarynda futbolyň watany Angliýa bilen Horwatiýanyň arasyndaky oýun öňe saýlanýar. Ozal 10 gezek duşuşyk iki ýygyndy bu gezek Wembley stadionynda italiýaly Daniele Orsatonyň eminlik etmeginde özara duşuşarlar. Duşuşyk 18:00-da başlanýar. Öňki oýunlarda Angliýa 5, Horwatiýa 3 gezek ýeňiş gazandy.

Günüň 2-nji duşuşygy Awstriýa bilen çempionatyň debýutanty Demirgazyk Makedoniýanyň arasynda bolar. 21:00-da Buharestdäki Nationala Arenada oýnaljak oýna şwesiýaly Andreas Ekberg eminlik eder. Iki ýygyndy öňki 2 gezek duşuşyp, ikisinde-de Awstriýa ýeňiş gazanypdy.

Günüň soňky duşuşygy hem toparçalardaky esasy oýunlaryň hatarynda görkezilýär. Ýarygijede (00:00) başlanjak duşuşyk Niderlandlaryň ýygyndysy bilen Ukrainanyň arasynda bolar. Germaniýadan Feliks Bryhyň jürlewük çaljak oýny Niderlandlaryň paýtagty Amsterdamdaky Johan Cruyff Arenada oýnalar.