Ýewropa çempionatynda futbolçylar kem-kemden ysnyşyp başlaýana meňzeýär. 3-nji günki duşuşyklarda 10 gol derwezä girizildi. Günüň birinji oýnunda Angliýanyň ýygyndysy öz meýdançasynda Horwatiýanyň ýygyndysyny Rahim Sterlingiň 57-nji minutdaky ýeke-täk goly bilen 1-0 hasabynda ýeňdi. Angliýanyň ýygyndysy 10-njy gezek gatnaşýan ýaryşynda ilkinji gezek birinji duşuşygynda ýeňiş gazandy. Oýnuň dowamynda meýdança giren angliýaly Jud Bellingam çempionatda çykyş eden iň ýaş futbolçy rekordynyň eýesi boldy. Ol 17 ýaş 349 gün bilen Ýewropa çempionatlarynyň iň ýaş futbolçysy hökmünde hasaba alyndy.