Ýewropa çempionatynda düýn toparçalarda ikinji aýlawyň oýunlaryna badalga berildi. 1-nji duşuşygynda Türkiýäniň ýygyndysyny 3-0 utan italýanlar 2-nji oýnunda-da şol hasap bilen ýeňiş gazandylar. Ýewropa çempionatynyň taryhynda ilkinji gezek bir duşuşykda 3 gol geçiren italýanlar bu görkezijini eýýäm ikinji sapar gaýtaladylar. Şweýsariýa bilen duşuşan Italiýanyň ýygyndysy goňşusyny 3-0 hasabynda utdy. Italýanlara ýeňiş getiren gollaryň ikisini Manuel Lokatelli (26, 52), beýlekisini-de Çiro Immobile (89) derwezä girizdi.

Bu ýeňişden soň utugyny-da, gollaryny-da 6-a çykaran Italiýanyň ýygyndysyn 1/8 finala çykmagy başardy.

Italiýanyň ýygyndysy Şweýsariýadan soňky gezek 1993-nji ýylda ýeňlipdi. Şondan bäir 9 oýunda ýeňilmän gelýär.

Italiýanyň ýygyndysy soňky 10 oýundan bäri gol geçirtmezden ýeňiş gazanyp gelýär. Olar şol 10 oýunda 31 gezek tapawutlandylar.

Italiýanyň ýygyndysy 29 oýundan bäri ýeňilmän gelýär.