Py­ýa­da ýö­re­mek bi­len ke­sele uçramak howpuny azal­dyp, has aň­sat hor­la­nyp bi­ler­si­ňiz. Kä­bir adam­lar hor­lan­mak ýa-da sag­dyn bol­mak üçin has kyn sport maşk­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mäge wagt­la­ry­ny sarp ed­ýär­ler. Em­ma onuň has aň­sat ýo­ly py­ýa­da ýö­re­mek­dir. Py­ýa­da ýö­re­mek be­de­ni­ňi­ze köp peý­da ge­ti­rip bi­ler. Py­ýa­da ýö­re­me­gi maşk mak­sat­na­ma­sy­na gi­riz­mek iň oňat usul­la­ryň bi­ri­dir. Yzy­gi­der­li py­ýa­da ýö­re­me­giň myş­sa­ny tür­gen­leş­dir­mek […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş