“C” toparçada birinji ýeri eýelejek topar 3-nji duşuşyklardan öň hem bellidi. Ilkinji 2 oýunda ýeňiş gazanan Niderlandlar 3-nji duşuşygynda-da uly hasaply ýeňiş bilen ýaryşyň debýutanty Demirgazyk Makedoniýadan üstün çykdy. 3-0 hasabynda ýeňiş gazanan niderlandlaryň adyndan Memfis Depaý bilen Jorjinio Weýnaldum (2) tapawutlandy. Niderlandlar 2000-nji, 2008-nji ýyllardan soň 3-nji gezek toparçadaky 3 oýnunda-da ýeňiş gazanyp, nobatdaky tapgyra çykmagy başardy.

Toparçanyň beýleki oýnunda Ukraina bilen Awstriýanyň ýygyndylary duşuşdy. Deňlik bolan ýagdaýynda ukrainleriň 1/8 finala çykjak oýnunda Awstriýa 1-0 hasabynda ýeňşini baýram etdi. Awstriýalylara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 21-nji minutda Kristof Baumgartner tora girizdi. Awstriýanyň ýygyndysy ilkinji gezek 1/8 finala çykdy. Ukrainanyň bolsa iň gowy 3-nji ýeri eýelejek toparlaryň biri bolmak mümkinçiligi dowam edýär.