Ýewropa çempionatynda iki günlük arakesmeden soň şu çärýek finalyň oýunlaryna badalga berler. Çärýek finalyň 1-nji oýnunda Ispaniýa bilen Şweýsariýa duşuşar. Iki topar mundan ozal, 23 gezek duşuşyp, şolarda ispanlar 16 gezek ýeňiş gazandy. Şweýsarlara diňe 1 duşuşykda (2010 Dünýä Kubogy ýaryşynda 1-0 üstün çykypdy) ýeňmek başardypdy Ispanlar şol oýunlarda 48 gol geçirdi. Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlanjak duşuşyga angliýaly Maýkl Oliwer eminlik eder. Duşuşyk Sankt-Peterburgdaky “Gazprom Arenada” oýnalar. Şweýsariýa “A” toparçada Uels bilen 1-1 deňme-deň oýnady, Italiýadan 3-0 asgyn geldi, Türkiýäni-de 3-1 ýeňdi. Şweýsarlar 1/8 finalda çempionlygyň güýçli dalaşgäri Fransiýany esasy wagty 3-3 deňlikde gutaran oýunda penaltilerden soň ýeňlişe sezewar etdi.

Ispanlar “E” toparçada Şwesiýa bilen 0-0, Polşa bilen 1-1 deňme-deň oýnanyndan soň, Slowakiýany 5-0 utdy. Ispanlar 1/8 finalda 8 goluň geçirilen oýnunda Horwatiýany goşmaça wagtda 5-3 hasap bilen ýeňipdi.