Kopa Amerikada ilkinji finalçy belli boldy. Ýarym finalyň birinji oýnunda Braziliýa bilen Perunyň ýygyndylary duşuşdylar. Çekeleşikli geçen oýun 1-0 hasabynda ýer eýeleri brazilleriň peýdasyna tamamlandy. Sambaçylara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 35-nji minutda Neýmaryň pasyndan soň Lukas Paketa derwezä girizdi. Ol çärýek finalda Çili duşuşygynda ýeke-täk goly geçiripdi. Şunlukda, Braziliýanyň ýygyndysy 21-nji gezek finala çykmagy başardy. Braziller 20 finalyň 9-synda kubogy eýelediler. 11 gezek kümüş medal alan brazilleriň finaldaky garşydaşy-da Argentinanyň ýa-da Kolumbiýanyň ýygyndysy bolar. Argentina bilen Kolumbiýanyň arasyndaky ýarym final oýny ertir ir säher bilen 06:00-da oýnalar. Köpleriň Braziliýa-Argentina finalyna garaşýandygyny belläliň. Final duşuşygy 11-nji iýulda Marakana stadionynda daňdan 05:00-da oýnalar.