Tennis boýunça dowam edýän möwsümiň 3-nji Uly tuwulga ýaryşy Wimbledon-da erkekleriň arasynda şweýsariýaly Rojer Federer garaşylyşyndan ir ýaryşdan çykdy. Bu ýaryşyň iň köp ýeňiş gazanan tennisçisi çärýek finalda 14-nji basgançakdaky polşaly Hubert Hurkaçdan 1 sagat 48 minutlap dowam eden oýunda 6:7, 7:6 we 6:0 hasaplar bilen asgyn geldi. Onuň aly hezretleri lakamly tennisçi Wimbledon-da 3-nji gezek 3 setde utuldy.
Çärýek finalyň beýleki bir duşuşygynda-da serbiýaly Nowak Jokowiç Martin Fuçowiçi 6:3, 6:4 we 6:4 hasaplar bilen ýeňip, Uly tuwulgalarda 41-nji gezek ýarym finala çykdy. Şeýle-de bu Jokowiçiň otluk meýdançalardaky 100-nji ýeňşi boldy.