Dünýä belli irlandiýaly MMA urşujysy Konor MaKgregor bilen amerikaly Dastin Porýe 3-nji gezek tutluşarlar. Tutluşyk 11-nji iýulda ýekşenbe güni irden 07:00-da başlar. Duşuşyk ABŞ-nyň Newada ştatyndaky Las Wegas Metropolitan Arenada geçiriler. UFC 264 ady bilen geçiriljek tutluşyk MakGregor bilen Porýeniň arasyndaky 3-nji duşuşyk bolar. Ikisi şu ýylyň ýanwarynda-da özara duşuşypdy we şol duşuşykda Porýe 2-nji raundda güýçli garşydaşyny nokaut bilen ýeňipdi. Garyşyk söweş sungatynyň iki ägirdiniň arasyndaky ilkinji tutluşyk 2014-nji ýylda geçirilipdi we MakGregoryň ýeňşi bilen tamamlanypdy.

14-nji iýulda 33-nji doglan gününi geçirjek MakGregor şu wagta çenli 27 duşuşyk geçirdi. Şolarda 19-sy nokaut bilen jemi 22 gezek ýeňiş gazandy. 5 duşuşykda ýeňlişe sezewar bolupdy. 32 ýaşyndaky 34 duşuşyk geçirip, şolaryň 27-sini (13-s nokaut) ýeňiş bilen tamamlady. 6 duşuşykda ýeňlen Porýeniň 1 tutluşygy-da netijesiz goýuldy.