Häzirki wagtda kino sungatynyň iň uly öndürijileriniň biri bolan “Marvel”-iň ýene bir gahrymanynyň, has takygy, zenan gahrymanynyň aýratynlykdaky filmi “Gara dul” ahyry ekranlara çykdy. Aslynda geçen ýylyň ýazynda görkezilmeli film pandemiýa sebäpli bir soňa de surata düşürilen film häzirki wagtda 170 million dollardan gowrak girdeji gazandy. Häzirlikçe diňe Demirgazyk Amerikanyň çäklerindäki kinoteatrlarda hem-de “Disney+” platformalarynda görkezilýän film 29-njy iýuldan başlap tutuş dünýä boýunça ýaýradylar. Filmiň girdejisini 700 million dollardan geçirmegine garaşylýar. Film paýtagtymyzdaky Berkarar kinoteatrynda hem görkezilýär.

 

Ady: “Gara dul” (Black Widow)

Režissýory: Keýt Şortland

Keşplerde: Skarlett Ýohansson, Florens Pýu, Dewid Harbor, O-T Fagbenli, Olga Kurylenko, William Hört, Reý Winston, Reýçel Wais

Prodýuseri: Kewin Faýgi

Ssenariçi: Erik Pirson (“Marvel Comics”-iň çyzgy eserleri esasynda)

Kompozitory: Lorn Belf

Öndüriji: “Marvel Studios”

Paýlaýjy: “Walt Disney Studios Motion Pictures”

Dowamlylygy: 134 minut

Görnüşi: uruşly, ylmy-fantastik, “superhero”

Ýurdy: ABŞ

Dili: iňlisçe

Býujeti: 200 million $