For­mu­la 1 bo­ýun­ça möw­sü­miň 10-njy ýa­ry­şy Be­ýik Bri­ta­ni­ýa “Gran Pri­si” Ang­li­ýa­nyň Sil­wers­to­un şä­her­çe­si­niň ady­bir tras­sa­syn­da ge­çi­ril­di. Ýa­ry­şyň il­kin­ji öw­rü­min­de çem­pi­on­lyk ug­run­da ýi­ti gö­reş alyp bar­ýan 1-nji ýer­dä­ki Maks Wers­tap­pen bi­len Lýu­wis Ha­mil­to­nyň ulag­la­ry ki­çeň­räk çak­ny­şyk ge­çir­di. Çak­ny­şy­gyň ne­ti­je­sin­de, gol­lan­di­ýa­ly sü­rü­ji Wers­tap­pen ýa­ry­şy do­wam et­di­rip bil­me­di. Tras­sa aras­sa­la­na­nyn­dan soň, tä­ze­den ýa­ryş baş­la­dy we 10 se­kunt­lyk je­ri­me alan bri­ta­ni­ýa­ly Ha­mil­ton 4-nji or­na düş­di. Ýö­ne mu­ňa ga­ra­maz­dan üs­tün­lik­li çy­kyş eden “Mercedes” to­pa­ry­nyň pi­lo­ty Ha­mil­ton 58 aý­la­wy 1 sa­gat 58 mi­nut 23,284 se­kunt­da ta­mam­lap, pel­le­ha­na­dan bi­rin­ji bo­lup geç­di. Şu möw­süm­de 5 ýa­ryş­dan soň il­kin­ji, umu­my­lyk­da 4-nji ýeň­şi­ni ga­za­nan Ha­mil­ton kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça 99-njy ge­zek bir bäs­le­şi­gi bi­rin­ji orun­da ta­mam­la­dy. Ha­mil­ton­dan 3,871 se­kunt yza ga­lan “Fer­ra­ri­niň” mo­na­ko­ly sü­rü­ji­si Şarl Lek­ler 2-nji, Mercedes to­pa­ry­nyň fin pi­lo­ty Walt­te­ri Bot­tas 3-nji ýe­ri eýe­le­di.
10 ýa­ryş­dan soň “Red Bull” to­pa­ry­nyň gol­lan­di­ýa­ly sü­rü­ji­si Wers­tap­pen 186 utuk bi­len öň­de­li­gi­ni sak­lap gel­ýär. Ha­mil­to­nyň 177, 3-nji bas­gan­çak­da­ky bri­ta­ni­ýa­ly Lan­do Nor­ri­siň (“McLa­ren”) 113 utu­gy bar.
Möw­sü­miň 11-nji ýa­ry­şy 1-nji aw­gust­da Weng­ri­ýa­da ge­çi­ri­ler.