Tokioda dowam edýän XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda ilkinji altyn medaly hytaýly türgen gazandy. Zenanlaryň arasynda pnewmatik tüpeň bilen 10 metr nyşana ok atmakda Sýan Ýan altyn medala mynasyp boldy. Bu ugurda kümüş medaly russiýaly Anastasiýa Galaşina, bürünç medaly-da şweýsariýaly Nina Kirsten eýeledi.