Tokio 2020-de agyr atletika boýunça zenanlaryň arasynda 55 kg agram derejesinde çempionlyk ugrunda ýiti göreş boldy. Netijede, birbada götermekde 97 kg, itekläp götermekde-de 127 kg, jemi 224 kg agramy göteren filippinli Hidilin Diaz altyn medala mynasyp boldy. Onuň soňky 2 görkezijisi Olimpiýa rekordyna deň bolup, ol tomusky Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazanan ilkinji türgen hökmünde hasaba alyndy. 30 ýaşyndaky ştangaçy Aşgabatda geçen Aziýa oýunlarynda, ondan öňem Rio 2016-da kümüş medal alypdy. Filippinleriň mundan öň 3 kümüş, 7 bürünç medaly bardy. Filippinli türgenler 21-nji gezek tomusky Olimpiýa oýunlarynda çykyş edýär.

Hidilin Diaz 1 kg az göteren hytaýly Lýao Sýuýun (97 kg, 126 kg, 223 kg) kümüş, gazagystanly Zülfiýa Çinşanlo (90 kg, 123 kg, 213 kg) bürünç medala mynasyp boldy. Birbada götermekde 90, iteklap götermekde-de 115 kg agramy göteren ildeşimiz Krsitina Şermetowa jemi 205 kg agram bilen 6-njy orny eýeledi.