Tokio 2020-de ýüzmek ýaryşlarynyň arkanlaýyn 100 metr bäsleşiginde russiýaly türgenler öňe saýlandy. 51,98 sekuntda pellehana gelen Ýewgeniý Rylow Ýewropanyň rekordyny täzeläp, altyn medala mynasyp boldy. Başga bir russiýaly ýüzüji Kliment Kolesnikow 52:00 sekunt bilen 2-nji ýeri eýeledi. Dünýä rekordynyň eýesi, Rio 2016-nyň çempiony amerikaly Raýan Mörfi bu gezek bürünç medal bilen oňňut etmeli boldy. Russiýanyň Olimpiýa Komiteti diýen at bilen gatnaşýan russiýaly olimpiýaçylar häzirlikçe 5 altyn medal gazanyp, umumy sanawda 4-nji orunda barýarlar (7 kümüş, 3 bürünç).