Agyr atletika boýunça zenanlaryň arasynda 55 kg agramda filippinli Hidilin Diaz altyn medala mynasyp bolupdy. Bu Filippinleriň 97 ýyllyk Olimpiada başdangermesindäki ilkinji altyn medal boldy. Filippinler döwletiniň degişli ýolbaşçylary tarapyndan taryhy başarnyk gazanan agyr atletikaça 660 müň ýewro pul hem-de bir öý sowgat etjekdiklerini habar berildi. Bu barada internet saýtlary giňişleýin habar berýär. Ilkinji gezek 1924-nji ýylda tomusky Olimpiada gatnaşyp başlan Filippinleriň şu wagta çenli 3 kümüş, 7 bürünç medaly bardy.