Regbi 7 boýunça erkekleriň arasynda çempion üýtgemedi. Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasynda Rio 2016 Olimpiadasyndan bäri bolan regbi 7 boýunça çempionlygy ýene-de Fijiniň ýygyndysy gazandy. Olar finalda Täze Zelandiýanyň ýygyndysyndan 27:12 hasabynda üstün çykdy. Şeýlelikde, fijili olimpiýaçylar taryhdaky ikinji Olimpiýa altyn medalyny gazandylar. Mälim bolşy ýaly, Rio 2016-da Fijiniň ýygyndysy regbi 7 boýunça çempion bolup, ilkinji Olimpiýa medaly bilen tanyş bolupdylar.

Tokio 2020-de bürünç medala Argentinanyň ýygyndysy mynasyp bolup, olar bu ugurda Rio 2016-nyň kümüş medalynyň eýesi Beýik Britaniýanyň ýygyndysyny 17:12 hasabynda ýeňdiler.