Tokio 2020-de ýeňil atletika ýaryşlarynda erkekleriň arasynda beýiklige bökmekde altyn medaly iki türgen özara paýlaşdylar. Münbere çykan 3 türgenem şol bir netijäni görkezdi. 2,37 metre beýiklige böken italiýaly Janmarko Tamberi bilen katarly Mutaz Essa Barşim altyn medaly özara paýlaşdylar. Iki türgeniň ähli görkezijileri-de deň boldy. 2,37 metre böken belarusly Maksim Nedasekau 2,35 metre 2-nji synanyşygynda bökdi. Şunlukda, belarusly türgen bürünç medala mynasyp boldy. Ýaryşda kümüş medal gowşurylmady.

Ýeňiji bolan iki türgen hem bu ugurda altyn medal gazanan ilkinji italiýaly, ilkinji katarly türgenler hökmünde hasaba alyndy.