Tokio 2020-de suwa bökmek ýaryşlarynda zenanlaryň arasynda 10 metrlik platformadan bökmekde hytaýly Suýuýan Hunçan altyn medala mynasyp boldy. 14 ýaşyndaky türgen Hytaýyň Tokio 2020-däki iň ýaş türgenidir. Hunçan 466,20 utuk toplap, münberiň çür depesine çykdy. Bu ugurda hytaýly Çžen Yuszi 425,40 utuk bilen kümüş, 371,40 utuk toplan awstraliýaly Melissa Wu bürünç medala mynasyp boldy.