Tokioda tamamlanyp barýan XXXII tomusky Olimiýa oýunlarynda ýeňil atletika ýaryşlarynda täsin waka hasaba alyndy. Erkekleriň arasynda gülle iteklemekde ýeňiş münberine çykan türgenler we olaryň orunlary Rio 2016-daky bilen deň boldy. Ýagny Tokio 2020-niň altyn, kümüş, bürünç medal gazananlary Rio 2016-daky üstünliklerini gaýtalady. Rioda goýan Olimpiýa rekordyny (22,52 metr) Tokioda 23,30 metre çykaryp, täzelän amerikaly Raýan Krauzer bassyr 2-nji altyn medalyny gazandy. Rioda 21,78 metr bilen kümüş medaly gazanan amerikaly Jou Kowas 22,65 metrlik görkeziji bilen Tokioda hem münberiň ikinji basgançagyna çykdy. Şeýle-de Rio 2016-nyň bürünç medalynyň eýesi awstraliýaly Tom Walş şol üstünligini Ýaponiýa-da gaýtalady. Ol gülläniň Rioda 21,36 metre, Tokioda-da 22,47 metre oklamagy başarypdy.