Mo­to GP bo­ýun­ça möw­sü­miň 11-nji ýa­ry­şy Awst­ri­ýa­da ge­çi­ril­di. Spil­berg şä­he­rin­dä­ki 4,3 ki­lo­metr­lik «Red Bull» tras­sa­syn­da ge­çi­ri­len ýa­ryş­da «Red Bull KTM» to­pa­ry­nyň Gü­nor­ta Af­ri­ka­ly sü­rü­ji­si Bred Baýn­der ýe­ňiş ga­zan­dy. 26 ýaş­ly sü­rü­ji 28 aý­la­wy 40 mi­nut 46,928 se­kunt­da ge­çip, kar­ýe­ra­syn­da­ ikin­ji ge­zek bi­rin­ji orny eýe­le­di. On­dan 9,991 se­kunt yza ga­lan «Ducati Le­novo» to­pa­ry­nyň ita­li­ýa­ly sü­rü­ji­si Fran­çes­ko Ba­naia bi­len 11,570 se­kunt soň pel­le­ha­na ge­len «Ducati Pra­mac Racing» to­pa­ry­nyň is­pa­ni­ýa­ly sürüjisi Hor­ge Mar­tin de­giş­li­lik­de, 2-3-nji orun­la­ra my­na­syp bol­du­lar.
Ge­çi­ri­len 11-nji bäs­le­şik­den soň, Awst­ri­ýa «Gran Pri­sin­de» 7-nji ýe­ri eýe­län fran­si­ýa­ly Fa­bio Ku­ar­ta­ra­ro 181 utuk bi­len 1-nji orun­da bar­ýar. 2-3-nji ýer­le­ri paý­laş­ýan ita­li­ýa­ly Fran­çes­ko Ba­naia bi­len is­pa­ni­ýa­ly Žo­an Mi­riň 134 utu­gy bar.
Möw­sü­miň in­di­ki ýa­ry­şy 29-njy aw­gust­da Ang­li­ýa­nyň Sil­wers­to­un şä­he­rin­de ge­çi­ri­ler.