Ilkinjisi 2010-njy ýylda peýda bolan “Durzup bolmaýanlar” (The Expendables) filminiň dördünjisinde surata düşjekler belli boldy. 2022-nji ýylda surata düşürilip başlanjak filmde ýene-de Silwester Stallone, Jeýson Stethem, Dolf Lundgren, Rendi Kutýur dagy esasy keşpleri janlandyrarlar. Skott Wo tarapyndan surata düşüriljek filmiň kastingine Kertis “50 Cent” Jekson, Megan Foks, Toni Jaa hem goşular. Bularyň hataryna ýene-de käbir artistleriň goşulmagy hem mümkin. Filmiň ssenarisini Spenser Koen, Maks Adams, Jon Josef Konnolli dagy bilelikde ýazarlar.