Ussat režissýor, “Fantastik Jenap Foks”, “Dolan aý şalygy”, “Beýik Budapeşt myhmanhanasy” ýaly özboluşly filmleri surata düşüren Wes Andersonyň täze kinosynda meşhur artistler çykyş eder. Golaýda ady entek belli edilmedik filmiň kastingine belli aktrisa Skarlett Ýohansson bilen bir hatarda, Braýan Kranston, Jeffri Raýt, Houp Dewis, Liew Şreiber dagy hem goşuldy. Ady agzalan artistlerden öňem filmde Margo Robbi, Tom Henks, Adrien Brodi, Rupert Frend, Jeýson Şwartsman, Tilda Swinton hem-de režissýor bilen telim kinoda bile işleşen ussat aktýor Bill Mýurreýiň surata düşjekdigi ozal habar berlipdi. Filmiň surata düşüriliş işleri golaýda Ispaniýada başlap, kinonyň agramly bölegi Italiýanyň paýtagty Rimde ekranlaşdyrylar. Ssenarisi-de režissýoryň özi tarapyndan ýazylan filmiň geljek ýylyň ikinji ýarymynda ekranlara çykarylmagyna garaşylýar.

Režissýoryň ýene-de düzümi ýyldyz artistden doly kinosy “Fransuz habarlary” (The French Dispatch) Kann film festiwalynda ilkinji gezek görkezilipdi. Oktýabr aýynda-da ABŞ-da kinoteatlarda görkeziljek filmde Benisio Del Toro, Adrien Brodi, Tilda Swinton, Lea Seýdu, Franses MakDormand, Timoti Şalame, Bill Mýurreý, Owe Wilson, Willem Dafo, Elizabet Moss ýaly 20-ä golaý belli artistler surata düşdi.