Barselona toparynyň daniýaly hüjümçisi Martin Braýtweýt çep dyzyndan operasiýa bolar. Bu bolsa 28 ýaşly hüjümçiniň azyndan 3-4 aýlap toparyna kömeginiň degmejekdigini aňladýar. Şeýlelikde, Barselona toparynda şikesli bolan hüjümçileriniň sany artyp, Aguero, Fati hem-de Dembele dagynyň hataryna Braýtweýt hem goşuldy. Niderland tälimçisi Ronald Kuman hüjümde öz watandaşlary Memfis Depaý hem-de Sewilýadan kärendesine alnan Luuk de Ýongdan peýdalanar.