Şu gün “Xiaomi” “akylly” äýnegini köpçülige tanyşdyrdy. Adaty äýnek ýaly görünse-de, bu enjamyň tapawutly tarapy jübi telefonyňyza gelen sms-leri görmäge, jaň etmage we jogap bermäge, nawigasiýadan peýdalanmaga, surata düşürmäge we düşünmeýän tekstleriňizi gözüňiziň öňünde terjime etmäge mümkinçilik berýär. “Xiaomi Smart Glass” MicroLED optiki tolkun gorag tehnologiýasyny ulanýar. “Xiaomi” äýnegindäki displeý çipiniň ölçegleri 2,4 x 2.02 mm-dir. Mundan başga-da, enjamda aragatnaşyk modullaryny hasaba alanyňda jemi 497 sany içerki komponent bar. Äýnekde 5MP durulygynda surata alýan linza bar.