FIFA täze sanawyny mälim etdi. Sanawda 1-2-nji ýerlerdäki ýygyndylar Belgiýa bilen Braziliýanyň ýygyndylary orunlaryny goramagy başardylar. Angliýanyň ýygyndysy Fransiýadan öňe geçip, 3-nji orna beýgeldi. Ýewropanyň çempionaty 5-nji ýerdäki ornunda galdy. 6-njy ýerde Argentina, bir basgançak beýgelen Portugaliýa 7-nji, bir basgançak peselen Ispaniýa 8-nji hatarda barýar. Meksikanyň 9-njy bolan sanawynda Daniýa 11-nji orundan 10-njy orna beýgeldi.