Bel­gi­ýa­nyň paý­tag­tyn­da me­de­ni çä­re­le­riň möw­sü­mi ko­miks ki­tap­la­ryň fes­ti­wa­ly bi­len baş­la­dy. 10-njy sent­ýabr­da açy­lan bu çä­re bir aý do­wam edip, dün­ýä­de eme­le ge­len çyl­şy­rym­ly ýag­daý­lar se­bäp­li äh­li myh­man­la­ry bir wagt­da we bir ýer­de jem­le­mez­lik göz öňün­de tu­tul­dy. Şo­nuň üçin ser­gi­ler Brýus­se­liň äh­li ýe­rin­de gur­nal­ýar. Sun­ga­tyň bu ug­run­da yk­rar edi­len us­sat­lar şä­he­re gel­di­ler. Ser­gi­ler­den baş­ga-da, bir aýyň için­de Brýus­sel­de köp san­ly mas­la­hat­lar, aý­dym-saz çy­kyş­la­ry we us­sat­la­ryň sa­pak­la­ry gu­ra­lar.