Italiýanyň çempionaty Serie A-da tapgyryň iň esasy oýny Turin şäherinde Ýuwentus bilen Milanyň arasynda boldy. 4-nji minutda Alwaro Moratanyň goly bilen öňe saýlanan Ýuwentus oýnuň soňuna çenli bu üstünligini saklap bilmedi. Dargtynly geçen oýnuň 72-nji minutynda Ante Rebiç kelle urgusy bilen topy derwezä girizip, hasaby deňledi. Bu onuň Serie A-daky 25-nji goly boldy. Şeýlelikde, Ýuwentus 4-nji tapgyrda-da ýeňiş gazanyp bilmedi. 2 utuk bilen aşaky orunlarda barýar. Ýeňlişsiz 10 utugy bolan Milan topary Interden soň 2-nji basgançagy eýeleýär. Ýuwentus soňky 60 ýylda ilkinji gezek ilkinji 4 duşuşykda ýeňiş gazanyp bilmedi.

Serie A-da soňky çempion Inter öz meýdançasynda Bolonýadan 6-1 üstün çykdy. Duşuşykda Edin Jeko 2 gezek tapawutlandy.

Žoze Mourinonyň tälim berýän Roma topar myhmançylykda Werona bilen duşuşyp, 1-0 öňe saýlanandygyna garamazdan, 3-2 asgyn geldi. Tudoryň şägirtlerine ýeňiş getiren gollary Barak, Faraoni, Kapriari derwezä girizdi. Bu Romanyň Mourinionyň tälimçiligindäki ilkinji ýeňlişidir. Rimiň beýleki bir topary Lasio hem öz meýdançasynda Kaliari bilen 2-2 deňme-deň oýnady. Serie A-da 4-nji tapgyr şu günki Udineze-Napoli duşuşygy bilen tamamlanar.

Serie A-da 5-nji tapgyryň duşuşyklary 21-22-23-nji sentýabrda oýnalar.