Dünýä ýurtlarynda häzire çenli 5 milliard 952 million dozadan gowrak “Covid-19” ýokanjyna garşy sanjym edilendigi habar berildi. Iň köp sanjym Hytaýda edilipdir. Ýurtda 2 milliard 174 million doza sanjym urlupdyr. Bu görkezijiniň Hindistanda 808 million dozadygy mälim edildi. Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlarda 555 million doza sanjym edilipdir.
“Bloomberg” neşiriniň maglumatlaryna görä, soňky 24 sagatda 33,1 million doza sanjym edilipdir.