7-nji oktýabrda “medeniýetleriň we yklymlaryň arasyndaky tapawutda bosgunlaryň ykbaly barada rehimli düşünjesi üçin” 2021-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel baýragy Beýik Britaniýada ýaşaýan asly tanzaniýaly ýazyjy Abdulrazak Gurna berildi.

1948-nji ýylda dünýä inen romançy “Jennet” ( Paradise ) romany bilen meşhurlyk gazanypdy. Bu eser  2005-nji ýylda “Booker” baýragynyň gysga sanawyna alnypdy. Şol ýyl “Dezertirlik” (Desertion) romany Kostanyň (Costa Book Award) baýragynyň gysga sanawyna girizilipdi. 2001-nji ýylda “Deňiz ýakasynda” (By the Sea) eseri “Booker”-iň uzyn sanawyna alnypdy. Bu eser “Los Angeles Times”  neşiriniň gysga sanawynda hem özüne orun tapypdy.