“WhatsApp”, “Instagram”, “Messenger” we “Oculus” ýaly jemgyýetçilik tory, söhbetdeşlik programmasy we oýun platformalaryna eýeçilik edýän “Facebook” kompaniýasynyň adyny üýtgetjekdigi mälim edildi. “Verge” habar platformasynda çykan habara görä, “Facebook” eýeçiligindäki ähli şereketler başga bir at bilen bir kompaniýanyň garamagynda jemlener. 28-nji oktýabrda geçiriljek “Connect” atly ýyllyk ýygnakda kompaniýanyň täze adynyň mälim ediljekdigi bellenilýär.

Mundan ozal “Google” kompaniýasy hem garamagyndaky ähli şereketleri “Alphabet” konglomeratynyň astynda birleşdiripdi.