Şu gün Türkmenistanyň 29-njy futbol çempionatyna badalga berler. Iki aýlawdan ybarat geçiriljek çempionata 8 klub gatnaşyp, olar “Altyn asyr”, “Aşgabat”, “Köpetdag” (üçüsem Aşgabat şäheri), “Ahal” (Ahal welaýaty), “Şagadam” (Türkmenbaşy şäheri), “Nebitçi” (Balkanabat şäheri), “Merw” hem-de “Energetik” (ikisem Mary welaýaty) toparlarydyr.

Çempionatyň ilkinji duşuşyklarynda “Aşgabat” bilen “Altyn asyr” hem-de “Köpetdag” bilenem “Ahal” toparlary duşuşarlar. Ýeri gelende bellesek, bu duşuşyklar 12-nji noýabrda oýnaljak V tapgyryň oýunlarydyr. Çempionat 19-njy dekabrda tamamlanar.

2021-nji ýylyň Ýokary liga futbol klublarynyň arasyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň geçiş tertibi:

I aýlaw

V tapgyryň wagty süýşürilen duşuşyklary:

20-nji oktýabr “Aşgabat” – “Altyn Asyr”

22-nji oktýabr “Köpetdag” – “Ahal”

I tapgyr:

25-nji oktýabr “Altyn Asyr” – “Energetik”

25-nji oktýabr “Ahal” – “Nebitçi”

25-nji oktýabr “Şagadam” – “Merw”

26-njy oktýabr “Köpetdag” – “Aşgabat”

II tapgyr:

29-njy oktýabr “Altyn Asyr” – “Ahal”

29-njy oktýabr “Merw” – “Köpetdag”

29-njy oktýabr “Nebitçi” – “Şagadam”

29-njy oktýabr “Energetik” – “Aşgabat”

III tapgyr:

1-nji noýabr “Ahal” – “Energetik”

1-nji noýabr “Şagadam” – “Altyn Asyr”

1-nji noýabr “Köpetdag” – “Nebitçi”

2-nji noýabr “Aşgabat” – “Merw”

05.11.2021 ý. Türkmenistanyň Kubogynyň 1/4 finalynyň duşuşyklary

IV tapgyr:

8-nji noýabr “Ahal” – “Şagadam”

8-nji noýabr “Energetik” – “Merw”

8-nji noýabr “Nebitçi” – “Aşgabat”

8-nji noýabr “Altyn Asyr” – “Köpetdag”

V tapgyr:

12-nji noýabr “Şagadam” – “Energetik”

12-nji noýabr “Merw” – “Nebitçi”

VI tapgyr:

15-nji noýabr “Ahal” – “Aşgabat”

15-nji noýabr “Şagadam” – “Köpetdag”

15-nji noýabr “Energetik” – “Nebitçi”

15-nji noýabr “Altyn Asyr” – “Merw”

VII tapgyr:

19-njy noýabr “Aşgabat” – “Şagadam”

19-njy noýabr “Nebitçi” – “Altyn Asyr”

19-njy noýabr “Köpetdag” – “Energetik”

19-njy noýabr “Merw” – “Ahal”

23.11.2021 ý. – Türkmenistanyň “Naýbaşy Kubogy”

“Altyn Asyr” – “Köpetdag”

II aýlaw

VIII tapgyr:

26-njy noýabr “Merw” – “Şagadam”

26-njy noýabr “Nebitçi” – “Ahal”

26-njy noýabr “Energetik” – “Altyn Asyr”

26-njy noýabr “Aşgabat” – “Köpetdag”

IX tapgyr:

29-njy noýabr “Köpetdag” – “Merw”

29-njy noýabr “Aşgabat” – “Energetik”

29-njy noýabr “Şagadam” – “Nebitçi”

30-njy noýabr “Ahal” – “Altyn Asyr”

X tapgyr:

3-nji dekabr “Merw” – “Aşgabat”

3-nji dekabr “Altyn Asyr” – “Şagadam”

3-nji dekabr “Nebitçi” – “Köpetdag”

3-nji dekabr “Energetik” – “Ahal”

07.12.2021 ý. – Türkmenistanyň Kubogynyň 1/2 finalynyň duşuşyklary

XI tapgyr:

10-njy dekabr “Aşgabat” – “Nebitçi”

10-njy dekabr “Şagadam” – “Ahal”

10-njy dekabr “Merw” – “Energetik”

10-njy dekabr “Köpetdag” – “Altyn Asyr”

XII tapgyr:

13-nji dekabr “Altyn Asyr” – “Aşgabat”

13-nji dekabr “Energetik” – “Şagadam”

13-nji dekabr “Nebitçi” – “Merw”

13-nji dekabr “Ahal” – “Köpetdag”

XIII tapgyr:

16-njy dekabr “Aşgabat” – “Ahal”

16-njy dekabr “Köpetdag” – “Şagadam”

16-njy dekabr “Nebitçi” – “Energetik”

16-njy dekabr “Merw” – “Altyn Asyr”

XIV tapgyr:

19-njy dekabr “Altyn Asyr” – “Nebitçi”

19-njy dekabr “Energetik” – “Köpetdag”

19-njy dekabr “Şagadam” – “Aşgabat”

19-njy dekabr “Ahal” – “Merw”

22.12.2021 ý. – Türkmenistanyň Kubogynyň final duşuşygy