Ýa­po­ni­ýa­nyň To­kio uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry fo­to­ka­ta­li­ziň kö­me­gi bi­len suw­dan 70 gö­te­rim wo­do­rod al­ma­gy ba­şar­dy­lar. Mu­nuň üçin alym­lar 100 ine­dör­dül metr meý­da­ny tut­ýan ul­la­kan gur­na­ma gur­du­lar. Gur­na­ma­da fo­to­ka­ta­li­tik mad­da bi­len ör­tü­len Gün pa­nel­le­ri ula­nyl­dy, ola­ryň üs­ti bi­len suw üp­jün edil­di. Fo­to­ka­ta­li­za­tor Gün şöh­le­le­ri­ni dar­gat­mak ar­ka­ly su­wuň kis­lo­ro­da we wo­do­ro­da bö­lün­me­gi­ni çalt­laş­dyr­ýar. Ýa­po­ni­ýa­nyň alym­la­ry şo­nuň ne­ti­je­sin­de, wo­do­ro­dyň 70% […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş