50 ýyl tö­we­re­gi mundan ozal «Apol­lo 15» mak­sat­na­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de Aýa ba­ran ame­ri­kan ast­ro­nawt­la­ry Deýw Skott hem-de Jim Ir­win Ýe­riň hem­ra­syn­da aw­tou­lag sü­rüp­di­ler. Iki ast­ro­nawt elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän bu ulag­dan üç sa­gat­lap Aýyň ýü­zü­nde sü­rüp­di­ler. Şon­dan bä­ri ada­myň sür­me­gi­ne ni­ýet­le­nen hiç hi­li ulag se­riş­de­si baş­ga pla­ne­ta ibe­ril­me­di. Ger­ma­ni­ýa­nyň mo­to­sikl di­zaý­ny bi­len meş­gul­lan­ýan «Hoo­kie» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň in­že­ne­ri […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş