Russiýanyň çempionaty Premýer Ligada tapgyryň merkezi oýny garaşylmadyk, taryhy hasap bilen tamamlandy. Sanawyň lideri we 2 tapgyrdan bäri ýeňiş gazanyp bilmeýän Zenit öz meýdançasynda Moskwanyň Spartagyny 7-1 hasabynda ýeňdi. Zenite ýeňiş getiren gollary Azmun (21, 36), Klaudio (28), Mostowoý (45, 56), Dzýuba (79) hem-de Ýerohin (89) geçirdi. Moskwalylaryň ýeke-täk pökgüsini bolsa 53-nji minutda Promes öz adyna ýazdyrdy.

Spartak çempionatyň taryhynda ilkinji gezek 6 gol aratapawudy bolan hasap bilen utuldy. Duşuşykda 1 gol geçiren Artýom Dzýubanyň çempionatdaky gollarynyň sany 143-e ýetdi. Şeýlelikde, ol bu ugurda çempionatyň iň netijeli hüjümçisi Oleg Weretennikow bilen deňleşdi. 2 gezek tapawutlanan Serdar Azmun çempionatda iň köp gol geçiren legioner boldy (86 gol).  Taryhyndaky iň uly hasaply ýeňişleriniň birini alan Spartaga 2017-nji ýyldan bäri Zeniti ýeňmek başardanok.