Gazagystanyň çempionaty Premier Ligada ildeşimiz Gurban Berdiýewiň tälim berýän Kaýrat topary sanawyň lideri Astana toparyndan 1-0 üstün çykdy. Kaýrata ýeňiş getiren ýeke-täk goly 8-nji minutda Kosowiç geçirdi. Bu ýeňişden soň utugyny 50-e ýetiren Kaýrat 3-nji ýerdäki ornuny saklamagyny dowam edýär. Ýöne bu ýeňlişden soň Astana topary 2-nji orna düşdi. Karaganda şäheriniň Şahtýor toparyny 4-1 hasabynda ýeňen Tobol sanawyň täze lideri boldy.

Gazagystanyň çempionatynda 25-nji tapgyrdan soň Tobolyň 58, Astananyň 56, Kaýratyň 50 utugy bolup, olar öňdäki 3 orny eýeleýärler.