Italiýanyň çempionatynda Napoli bilen deň utugy paýlaşýan we ýeňlişsiz barýan Milan ikinji ýarymda kynçylyk çekse-de myhmançylykda Romany 2-1 hasabynda ýeňdi. Oýunda 66-njy minutdan soň bir oýunçy kem (Teo Hernandes ikinji sarydan soň gyzyl aldy) oýnan Milana ýeňiş getiren gollary 26-njy minutda Zlatan Ibrahimowiç bilen 57-nji minutda penaltiden Kessi geçirdi. Duşuşygyň 90+3-nji minutynda ozalky milanly El-Şaraawiniň goly Roma ýeňiş üçin ýeterlik bolmady. Şeýlelikde, Milan şu möwsümde 11, umumylykda-da 16 duşuşykdan bäri Serie A-da ýeňilmän gelýär.

Milan indiki tapgyrda şäher derbisinde Inter bilen duşuşar.

Şu möwsümdäki 5-nji duşuşygynda 3-nji goluny geçiren Zlatan Ibrahimowiç geçen tapgyrlarda Serie A-da 40 ýaşdan soň gol geçiren 4-nji futbolçy bolupdy. Onuň Roma duşuşygynda jerime urgusyndan geçiren goly-da çempionatlardaky 400-nji, Serie A-daky 150-nji goly hökmünde hasaba alyndy. Ol karýerasyndaky ilkinji goluny 1999-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda geçiripdi. Şeýle-de Žoze Mourinio 43 oýundan soň Serie A-da öz meýdançasynda ilkinji gezek ýeňlişe sezewar boldy.

Serie A-da Inter öz meýdançasynda Korreanyň gollary bilen Udinezeden 2-0 üstün çykdy. Weronadan şol hasap bilen 2-0 asgyn gelen Ýuwentus bassyr 2-nji gezek, umumylykda 4-nji sapar utuldy. Napoli bolsa Salernitanany Zielinskiniň goly bilen 1-0 utdy.