Aziýanyň ikinji derejeli ýaryşy hasaplanýan AFK Kubogyna Bahreýniň Al-Muharrak topary mynasyp boldy. Bahreýniň Arad şäherindäki “Al-Muharrak” stadionynda oýnalan finalda Al-Muharrak topary Özbegistanyň Nasaf klubundan 3-0 üstün çykdy. Eýýäm 2-nji minutda Al-Mardiniň goly bilen öňe saýlanan ýer eýeleri soňky 15 minutda-da 2 gol geçirdi. 74-nji minutda Husain Jamil, 80-nji minutda-da Flawio Karioko tapawutlandy. Şeýlelikde, 3-0 hasabynda ýeňşini baýram eden Al-Muharrak taryhynda 2-nji gezek AFK Kubogyny asmana göterdi. Al-Muharrak 2008-nji ýylda-da çempionlyk gazanypdy. Topar şonda finalda Liwanyň Safa toparyny ýeňlişe sezewar edipdi.

Ýaryşyň iň netijeli futbolçysy Nasafyň hüjümçisi Husaýin Norçaýew 7 gol bilen birinji ýeri eýeledi. Ahal toparynyň futbolçysy Elman Tagaýew 5 gol bilen 2-nji orna mynasyp boldy.