Fran­si­ýa­da eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa luk­man­çy­lyk agyz-bu­run ör­tü­gi­ni ön­dür­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär. Ada­ty agyz-bu­run ör­tük­le­rin­den ta­pa­wut­ly­lyk­da bu ör­tük­ler te­bi­ga­ta zy­ňy­lan­da dört aýyň do­wa­myn­da ýok bo­lup gi­der. Ada­ty ör­tük­le­riň te­bi­gat­dan ýi­tip git­me­gi üçin köp ýyl ge­rek bo­lar. Bu ör­tük­le­riň ma­ta­sy şe­ker­çiň­ri­giň sü­ýü­min­den, tü­wi krah­ma­lyn­dan we eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa po­li­mer­den ön­dü­ri­ler, soň­ra hem so­ýa ösüm­li­gin­den al­nan bo­ýag bi­len reňk­le­ner. Şeý­le ör­tük­ler in­di­ki ýyl sa­tu­wa çy­ka­ry­lar. Go­laý­da ge­çi­ri­len bar­la­ga gö­rä, hä­zir­ki wagt­da Ýer ýü­zün­de her gün 4 mil­liard­dan gow­rak bir ge­zek­lik agyz-bu­run ör­tü­gi ula­nyl­ýar.

Aý­je­ren ÝU­MY­KO­WA,
Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.