Merkezi edarasy Angliýada ýerleşýän “Guild of Fine Food” guramasy dünýäniň iň gowy peýnirleriniň bäsleşigini geçirdi. Emin agzalary Ispaniýadan gatnaşýan “Olavidia” atly peýnir dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan berlen 4 müň 79 sesiň 103 sanysyny alyp birinji ýeri eýeledi. “Olavidia” atly ýumşak geçi peýniriniň “iň gowy peýnir” bolandygy mälim edildi. Bu süýt önümi “Quesos y Besos” söwda nyşany bilen öndürilýän eken. Fransiýadan gatnaşýan peýnir 98 ses alyp ikinji boldy.