“Microsoft” şu hepde “Windows 11”-e täze “Fluent” atly emoji goşýar. Emoji dizaýny garaşylýandan tapawutly bolup, 3D däl-de, 2D görnüşde bolar. “Windows 11”-iň täze  emojileriniň arasynda ozalky “Office”-den “Paperclip” bar. Emoji umuman, janly we dürli reňkli bolmak üçin täzeden taýýarlandy. BU emoji diňe täze operasion ulgamy üçin elýeterli bolar. Köpler emojiniň 3D nusgasyna garaşýardy.  Bilermenler bu nusganyň bolmazlygynyň “Windows”-da emoji görkezmek üçin ulanýan formatynyň tehniki çäklendirmeleri sebäpli bolup biljekdigini belleýärler. “Unicode” ozal 37 sany täze emoji bukjasyny öz içine alýan nyşan kodlaýyş standartynyň 14-nji nusgasyny çykardy.