Russiýanyň gözleg saýty “Yandex” “Apple”, “Google” we “Amazon” bilen bilelikde “akylly öý” ülňülerini döretdi. Bu öý ulanyjylaryna dürli “akylly” enjamlary, hyzmatlary we ses kömekçilerini birleşdirmäge mümkinçilik berer. Şeýle standarty döretmek pikiri öňdebaryjy 2019-njy ýylyň dekabrynda yglan edildi. “Yandex” -iň özi, 2020-nji ýylda “akylly” öýüni ulanýanlaryň sanynyň dört esse artandygyny belleýär. Şol sebäpli kompaniýa akylly öý enjamlary we hyzmatlary üçin bitewi standart döretmek baradaky taslama goşulmak kararyna geldi.