1912-nji ýyl­da aýs­ber­ge ur­ma­gy ne­ti­je­sin­de ba­tan «Ti­ta­nik» gä­mi­si­ne sy­ýa­hat ýo­la goý­lar. At­lan­tik um­ma­ny­nyň de­mir­ga­zy­gyn­da su­wuň düý­bün­de ýa­tan gä­mi­ni hä­zi­re çen­li iki ýüz­den gow­rak adam gör­di. ABŞ-nyň «Ocean­Ga­te» kom­pa­ni­ýa­sy «Ti­ta­nik» gä­mi­si­ne sy­ýa­ha­ty ýo­la go­ýan­dy­gy­ny mä­lim et­di. Bu sy­ýa­ha­ta gat­naş­mak is­le­ýän­ler 250 müň dol­lar tö­lär­ler. Dört müň metr çuň­luk­da­ky gä­mä sy­ýa­hat je­mi 8 gün do­wam eder. «Ti­tan» […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş